KOULUTUKSET

Motivoivan haastattelun koulutukset


Vaikuttavaa koulutusta asiakastyöhön - työvälineitä ihmislähtöiseen kohtaamiseen ja muutoksen tukemiseen


Sosiaalityön tai terveydenhuollon työntekijä ja esimies, lääkäri, hoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, personal trainer, sosionomi, TE-palveluiden työntekijä, terapeutti, psykologi, hammaslääkäri, suuhygienisti, opettaja, kokemusammattilainen tai vertaistyöntekijä... 


Olisiko sinulla tarvetta ja halua kehittää vuorovaikutustaitojasi?


Vuorovaikutustaitojen merkitys ihmisten kohtaamisessa on tänä päivänä todella korostunut, koska ihmisten tieto-taito- ja vaatimustaso ovat lisääntyneet. Suuri haaste on myös yhä lisääntyvä rokotevastaisuus ja työntekijöiden jaksaminen jatkuvan kiireen ja paineen alla. Merkittäviä tekijöitä vuorovaikutuksen onnistumisessa ovat myös työntekijöiden asenne ja halu kohdata asiakkaat kuunnellen empaattisesti ja myötätuntoisesti, syyllistämättä ja kunnioittaen heidän omaa päätäntävaltaansa ja mielipiteitään.


Lisääntynyt alkoholinkäyttö ja varsinkin nuorten kannabiksen ja muiden päihteidenkäyttö aiheuttavat huolta vanhemmissa ja lisääntynyttä rikollisuutta aiheuttaen turvattomuutta ihmisissä.


Elintapasairauksien lisääntyminen luo haastetta terveydenhuoltoon ja henkilökunnan jaksamiseen ja varsinkin asiakkaiden/potilaiden liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö sekä kohonnut kolesteroli lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä ja vievät runsaasti terveydenhuollon resursseja.


Motivoiva haastattelu on tutkitusti osoitettu toimivaksi vuorovaikutustavaksi erilaisissa muutostilanteissa ja vähentävän sekä työntekijöiden että asiakkaiden/potilaiden/oppilaiden kokemaa stressiä vuorovaikutustilanteissa. Motivoiva haastattelu on viime vuosina otettu mukaan myös useisiin Käypä hoito- suosituksiin.


Motivoivan haastattelun koulutuksessa saat työkaluja, jotka auttavat sinua selviämään haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Koulutukset sopivat erinomaisesti mm. sosiaalitoimen ja terveydenhuollon työntekijöille ja esimiehille (sosiaalityön, asumispalveluiden ja työelämäpalveluiden työntekijät, nuorisotyöntekijät, päihdetyöntekijät ja kokemusammattilaiset, lääkärit, hoitajat, hammaslääkärit, suuhygienistit, psykologit, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit...).


Esimiehille ja päättäjille tarkoitetut “Motivoiva haastattelu esimiehen työkaluna” -koulutukset suunnitellaan tilaajan kanssa yksilöllisesti heidän tarpeisiinsa. Näillä koulutuksilla esimiehet voivat kehittää esimies- ja vuorovaikutustaitojaan esimerkiksi kehityskeskustelujen tarpeisiin ja yrityksen haastavissa muutostilanteissa.


Uusimpana koulutuksena on “Motivoiva opettaja”-koulutukset, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että motivoiva haastattelu antaa opettajille tärkeitä vuorovaikutustaitoja jo heti ensimmäisen luokan opettajista lähtien.


Motivoivan haastattelun koulutukset ovat pääasiallisesti 1- 4 päivän mittaisia ja räätälöityjä tilaajan ja osallistujien mukaan. Koulutukset antavat osallistujille uusia taitoja ensinnäkin kohdata haastavia nuoria, vanhuksia, potilaita, asiakkaita ja työntekijöitä erilaisissa tilanteissa ja kohtaamisissa, sekä auttaa heitä löytämään oman muutosmotivaationsa. Koulutukseen osallistuvilla on myös mahdollisuus päästä tutustumaan tämän sivuston lisämateriaaleihin, joihin he saavat käyttäjätunnuksen ja salasanan ja jonka kautta heillä on käytettävissään lisämateriaalia koulutuksen johdantoon tutustumiseen, koulutusten kertaukseen sekä täydennysmateriaaleihin. Yleensä koulutusta täydennetään vielä 1- 2 kertauspäivällä ja erikseen sovittavilla jatkokoulutuspäivillä.


Motivoivan haastattelun koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa osallistujat tekijöihin, mitkä estävät asiakasta tekemästä muutosta: asiakkaan muutosristiriitaan/ambivalenssiin, eli miksi muutoksen tekeminen ja siinä pysyminen on niin vaikeaa sekä työntekijän korjausrefleksiin, joka hyvästä tarkoituksestaan huolimatta, on usein muutoksen esteenä. Perehdymme motivoivan haastattelun henkeen eli tapaan toimia ja perusfilosofiaan. Motivoivan haastattelun perustaidot: avoimet kysymykset, heijastava kuuntelu, positiivinen vahvistaminen/kannustaminen, rohkaiseminen, yhteenvetojen tekeminen ja muutospuheen esiin saaminen, tunnistaminen ja siihen vastaaminen sekä motivoivan haastattelun tapa antaa ohjeita ja neuvoja ovat työntekijälle työkaluja, joilla hän voi auttaa asiakasta onnistumaan haastavissa muutostilanteissa. Lisäksi opimme, miten kohdata muutosta vastustava asiakas, miten vahvistamme asiakkaan muutosvalmiutta ja itseluottamusta sekä miten teemme asiakkaan kanssa henkilökohtaisen muutossuunnitelman ja harjoittelemme perustaitoja. Pidemmissä koulutuksissa tutustumme myös motivaation ja muutoksen perusteisiin sekä muutosvaihemalliin.


Osallistujat saavat koulutuksista osallistumistodistuksen, jonka Kela hyväksyy kilpailutuksissaan tarvittavien lisäpisteiden saamiseksi.


Koulutusten lisäksi luennoin myös Motivoivasta haastattelusta ja/tai hoitoon sitoutumisesta 1-4 tunnin mittaisia luentoja, joilla on mahdollista saada laadukasta ja kehittävää sisältöä esimerkiksi erilaisiin koulutustilaisuuksiin, symposiumeihin tai henkilökunnan yhteisiin virkistys- ja koulutuspäiviin.


Koulutuksiin osallistuvien on myös mahdollisuus hankkia kaksi suomenkielistä "Motivoiva haastattelu ja hoitoon sitoutuminen" -työkirjaa, ottamalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.


Tarkempia tietoja koulutuksista ja luennoista saat lähettämällä viestin osoitteeseen reima.saarinen@motivoivahaastattelu.fi tai soittamalla 0400521385.


Koulutusyhteistyötä olen tehnyt mm. seuraavien yritysten ja kaupunkien kanssa:


AstraZeneca Oy, Auroran sairaala, Avain-säätiö, Buusti ry, Carea, Coronaria Sähäkkä Oy, Docrates Syöpäsairaala, Eksoten Aikuisten monialaiset palvelut, Espoon kaupunki, HUS, Hämeenlinnan kaupunki Sosiaalisen tuen palvelut, Kainuun keskussairaala, Karviainen työterveys, Kemin kaupungin suunterveys, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Kuopion kaupunki, Mehiläinen Hoiva Oy, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, MSD Finland Oy, Nordea työterveys, Novartis Oy, Orion Oy, Oulun kaupunki, Oys, Professio Finland Oy, Raision kaupunki, Satks, Seinäjoen keskussairaala, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SOK työterveys, Spring House Oy, Tampereen kaupunki, Tays, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Tyks, Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä suunterveys, Verve, YLE työterveys ja YTHS suunterveys.