Skip to main content

motivoiva
haastattelu

Konkreettisia keinoja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin

Tutustu koulutuksiimme

Motivoiva haastattelu on keskustelutapa, jonka perustana on oikeanlainen asenne ihmistä kohtaan. Tämän päivän haasteita ovat mm. päihdeongelmat, tupakointi, ylipaino ja monet muut elintasosairaudet. Motivoiva haastattelu antaa konkreettisia keinoja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin, jolloin ihminen siirtyy muutoksen kohteesta muutoksen tekijäksi.

Motivoivan haastattelun perustana ovat ihmiskeskeisyys, halu kuunnella ja auttaa

Motivoivalla haastattelulla pyritään herättämään ihmisen oma muutosmotivaatio hänen omista lähtökohdistaan, jolloin hän onnistuu muutoksessaan, muuttaa elintapojaan/ terveyskäyttäytymistään todennäköisemmin ja tehokkaammin kuin perinteisellä neuvonnalla tai tavanomaisella ohjauksella.

Vuorovaikutuksen perustana ovat ihmiskeskeisyys, halu kuunnella ja auttaa, painostamisen tai syyllistämisen sijaan.

Keskeistä menetelmässä on oikeanlainen asenne – hyväksyntä ja asiakkaan oman päätäntävallan kunnioittaminen, yhteistyö, myötätunto ja aito empatia sekä asiakkaan omien ratkaisujen etsiminen suorien ohjeiden ja neuvojen antamisen sijaan.

Motivoivan haastattelun avulla

  • ihmisen oma muutosmotivaatio voimistuu
  • hoitoon sitoutuminen paranee, hoitoon osallistuminen lisääntyy ja hoitotulokset paranevat
  • muutostilanteen aiheuttama stressi vähenee
  • ihminen ottaa itse vastuuta omasta muutoksestaan
  • voidaan vaikuttaa merkittävästi haitallisiin elintapoihin
Tutustu tarkemmin tästäOta meihin yhteyttä

Motivoivan haastattelun arvot

motivoiva haastattelu kunnioitus

Kunnioitus

Kunnioittava asenne synnyttää kokemuksen tasa-arvosta.

Näytä lisää

Kohdattava ihminen on aina oman elämänsä asiantuntija, eikä työntekijän tarvitse tietää tai hallita kaikkea, eikä hän itse asiassa voikaan.

Hänen tehtävänsä on tehdä kohdattavan ihmisen kanssa yhteistyötä tämän ehdoilla ja tavoilla niin, että tämä voi löytää elämästään merkitystä ja säilyttää omanarvontunteensa.

Luottamus

Luottamus kohdattavan ihmisen voimavaroihin ja kykyihin.

Näytä lisää

Ihminen kykenee muuttumaan, oppimaan, kasvamaan ja löytämään oman tiensä. Yksi tärkeimpiä motivoivan haastattelun tavoitteita on saada kohdattava ihminen tiedostamaan, että hänellä itsellään on kykyjä, voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Motivoivassa haastattelussa keskitytäänkin ihmisen omiin voimavaroihin, toimiviin asioihin ja onnistumisiin pyrkien lisäämään niitä.

Vastuun palauttaminen

Vastuun palauttaminen kohdattavalle ihmiselle.

Näytä lisää

Motivoivan haastattelun keskiössä on kohdattavan ihmisen näkemys omasta muutoksen, avun tai tuen tarpeestaan. Ihmisellä itsellään on vastuu omasta elämästään, emmekä voi muuttaa sitä hänen puolestaan – hänen on tehtävä se itse.

Myönteisyys

Vaikeatkin tilanteet ovat ratkaistavissa uusilla tavoilla.

Näytä lisää

Vaikeatkin tilanteet ovat ratkaistavissa uusilla tavoilla, jolloin menneisyyden kokemuksista voi tulla voimavara. Ihmisten valmiit tarinat omasta elämästään ovat usein ongelmatarinoita, ja vieläpä toisten ihmisten laatimia. Motivoivassa haastattelussa etsitään ihmisestä itsestään asioita, jotka lisäävät toiveita onnistumisesta, aikaisempia onnistumisia, omia ideoita ja ratkaisuja sekä piilossa olevia kykyjä.

Oli mukavat 2 päivää. Koska vuorovaikutusta ei opeteta sosionomikoulutuksessa ja kaikki osaaminen on ollut työssäoppimisen varassa, tälle koulutukselle oli kovasti tarvetta. Korjausrefleksi, heijastelu, erilaiset asteikot…erittäin hyödyllisiä asioita ottaa tästä eteenpäin tiedostaen mukaan työskentelyyn. Kouluttaja oli mukava, miellyttävä ja huomioi jokaisen osallistujan myös etänä. Palaute harjoituksesta innosti jatkamaan harjoittelua.
Yleisarvosana koulutuksen sisällöstä 9/9 ja kouluttajasta 9/9.

Tanja TanskanenLyömätön Linja Espoossa ry

Kiitos Reima varsin joustavasta reagoinnista koulutustarpeemme suhteen. Tilaisuus oli keskusteleva ja rento, joka sopi hyvin päivän luonteeseen. Yleisarvosana koulutuksen sisällöstä 10/10 ja kouluttajasta 10/10.

Totti-Mikael KarpelaMielenrauha koulutuspalvelut Oy

Reima oli erittäin hyvä kouluttaja, koulutus oli hyvin ymmärrettävä ja selkeä, sekä yleinen ilmapiiri kannusti oppimiseen ja kuuntelemiseen. Voisin suositella lämpimästi koulutusta ainakin ihan kaikille meidän alamme, eli väkivaltatyön ammattilaisille. Arvosana koulutuksesta 10/10.
Avoin palaute koulutuksesta ja kouluttajasta: Erittäin bueno = kokonaisuus 10/10.

Juho VehniäinenLyömätön Linja Espoossa ry