Skip to main content

Koulutukset

Konkreettisia keinoja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin

Tutustu luento- ja koulutuspakettien hinnastoon

Motivoivan haastattelun koulutus antaa toimivia työkaluja ihmisten kohtaamiseen ja muutoksen tukemiseen eri alojen ammattilaisille, olet sitten sosiaalityön tai terveydenhuollon työntekijä, esimies, opettaja, personal trainer tai valmentaja, Nuottivalmentaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, TE-palveluiden työntekijä, lääkealan ammattilainen, kokemusammattilainen tai vertaistyöntekijä.

Lisätyövälineitä vaikuttavaan kohtaamistyöhön

Motivoivan haastattelun koulutuksen myötä vahvistat omaa osaamistasi sosiaali- ja terveysalan kohtaamistyössä ja vähennät samalla omaa myötätuntouupumisriskiäsi.

Motivoiva haastattelu on lähestymistapa, jolla pyritään herättämään kohdattavan ihmisen oma muutosmotivaatio ja edistämään muutosta kohti parempaa hyvinvointia. Sen avulla saadaan aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia haitallisiin elintapoihin tai käyttäytymismallien muutokseen.

Motivoivan haastattelun koulutuksen tavoitteena on kehittää koulutukseen osallistujan vuorovaikutustaitoja, jotta hänellä olisi työssään paremmat mahdollisuudet auttaa kohdattavaa ihmistä oman elämänsä muutostilanteessa.

Motivoivan haastattelun koulutukset

Motivoiva haastattelu koulutuspalvelut Oy tarjoaa motivoivan haastattelun peruskoulutusta, syventävää koulutusta sekä kertauskoulutusta.

Koulutukset koostuvat lähipäivistä, ennakkotehtävistä, etätehtävistä sekä harjoitusmateriaalista. Tarvittaessa koulutuksemme ovat järjestettävissä myös etäkoulutuksena. Koulutusryhmää valmennetaan motivoivan haastattelun perustaitojen sisäistämisessä sekä soveltamisessa kattavan tietopaketin sekä toiminnallisten harjoitusten avulla. Koulutus räätälöidään aina kohderyhmälle sopivaksi.

Koulutusten lisäksi on mahdollisuus tilata  1-4 tunnin mittaisia motivoivan haastattelun luentoja, joilla on mahdollista saada laadukasta ja kehittävää sisältöä esimerkiksi erilaisiin koulutustilaisuuksiin, symposiumeihin tai henkilökunnan yhteisiin virkistys- ja koulutuspäiviin.

Koulutuksiin osallistuvien on myös mahdollisuus hankkia kaksi suomenkielistä, sähköistä ”Motivoiva haastattelu ja hoitoon sitoutuminen” -työkirjaa.

Tee tilaus tästä

Motivoivan haastattelun koulutuksen myötä:

  • Tutustut motivoivan haastattelun taustoihin ja lähtökohtiin.
  • Ymmärrät, mitä muutos ja muutospuhe ovat ja miten niitä voidaan tukea. Opit myös, miten herättää muutosuskoa ja muutoshalukkkuutta jopa vastahakoisessa ihmisessä.
  • Opit käyttämään tasavertaisuutta korostavaa, autonomiaa kunnioittavaa, empaattista ja myötätuntoista työtapaa.
  • Opit käyttämään motivoivan haastattelun tekniikoita: avoimet kysymykset, heijastava kuuntelu, vahvistaminen, yhteenvetojen tekeminen ja ohjeiden sekä neuvojen antaminen siten, että kohdattava ihminen ottaa ne vastaan.
  • Saat itsellesi koulutustodistuksen, jonka Kela hyväksyy kilpailutuksissaan.
Tutustu koulutuksiin tästäOta meihin yhteyttä

Koulutuspakettien hinnasto

(Hinta/ryhmä)

Motivoiva haastattelu tutuksi -päivä (1 päivä/7 tuntia)
1400€ + alv 24%/10-15 osallistujan ryhmä

Motivoivan haastattelun peruskoulutus (3 päivää/21 tuntia)
3800€ + alv 24 %/10-15 osallistujan ryhmä
Sisältää 2 peruskoulutuspäivää + 1 kertauspäivä
(7h/päivä, yhteensä 21h)

Motivoivan haastattelun syventävä koulutus (4 päivää/28 tuntia)
4500€ + alv 24 %/10-15 osallistujan ryhmä
Sisältää 2 peruskoulutuspäivää + 1 syventävä koulutuspäivä + 1 kertauspäivä
(7h päivä, yhteensä 28h)

Matkakustannukset veloitetaan toteutuneen mukaisesti.
Päivärahojen veloitus verottajan päätösten mukaisesti.

Koulutuksen peruutuksesta on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutusta. Myöhemmin tehtävästä peruutuksesta veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli tilaaja ei peruuta koulutusta, eikä sitä voida tilaajasta johtuvasta syystä järjestää, veloitetaan 100% koulutuksen hinnasta.

Laaja hinnasto

Lahjoitamme jokaisen myydyn koulutuksen nettohinnasta 5 % mielenterveys- ja päihdetyöhön tai lapsiperheiden kanssa tehtävään työhön. Lahjoituskohteet vaihtuvat vuosittain.

Vuoden 2022 lahjoitus suunnattiin Lastenklinikoiden Kummit ry:n hyväntekeväisyysjärjestölle.

Monipuoliset koulutukset eri ammattiryhmille

Motivoiva haastattelu potilastyössä

Elintapasairauksien lisääntyminen luo haastetta terveydenhuoltoon ja henkilökunnan jaksamiseen.

Näytä lisää

Elintapasairauksien lisääntyminen luo haastetta terveydenhuoltoon ja henkilökunnan jaksamiseen ja varsinkin ihmisten liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö sekä kohonnut verenpaine ja kolesteroli lisäävät tyypin 2 diabeteksen riskiä ja vievät runsaasti terveydenhuollon resursseja Myös työntekijöiden jaksaminen jatkuvan kiireen ja paineen alla on huonontunut koronaepidemian aikana selvästi.

Motivoivan haastattelun koulutuksessa työntekijä oppii uusia taitoja kohdata muutostarpeessa oleva ihminen ja löytää uuden tavan auttaa häntä haastavassa elämäntilanteessa.

Ota yhteyttä

Motivoiva esimies

Esimiehille ja päättäjille tarkoitetut “Motivoiva esimies” -koulutus suunnitellaan tilaajan kanssa yksilöllisesti heidän tarpeisiinsa.

Näytä lisää

Koulutuksessa esimiehet voivat lisätä esimies- ja vuorovaikutustaitojaan mm. kehityskeskusteluissa ja yrityksen haastavissa muutostilanteissa.

Ota yhteyttä

Motivoiva opettaja

Opettajille tarkoitetut koulutukset antavat opettajille tärkeitä lisävuorovaikutustaitoja haastaviin oppilaskohtaamisiin.

Näytä lisää

Opettajille tarkoitetut “Motivoiva opettaja”-koulutukset antavat opettajille tärkeitä lisävuorovaikutustaitoja haastaviin oppilaskohtaamisiin (oppimisvaikeudet, koulun keskeyttäminen, koulukiusaaminen, syrjäytymisen estäminen jne).

Ota yhteyttä

Motivoiva haastattelu personal trainereille ja valmentajille

Uusin tieto on ohjannut tehokasta ja toimivaa valmennustyötä yhä enenevässä määrin motivoivan haastattelun suuntaan.

Näytä lisää

Motivoivan haastattelun käytöstä urheilu- ja liikuntavalmennuksessa on julkaistu viime vuosina laajasti tutkimusta ja kirjallisuutta. Sen hyödyllisyys on selvästi osoitettu ja uusin tieto onkin ohjannut tehokasta ja toimivaa valmennustyötä yhä enenevässä määrin motivoivan haastattelun suuntaan.

Ota yhteyttä

Motivoiva haastattelu lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskenteleville

Motivoivan haastattelun koulutuksessa saat työkaluja kohdata nuori ihminen syyllistämättä ja tuomitsematta häntä, jolloin hänen muutoshalunsa ja muutoksen todennäköisyys lisääntyy.

Näytä lisää

Nuorten ahdistus, syrjäytyminen ja lisääntynyt päihteidenkäyttö aiheuttavat huolta vanhemmissa ja lisääntynyttä rikollisuutta aiheuttaen turvattomuutta ihmisissä. Motivoivan haastattelun koulutuksessa saat työkaluja kohdata nuoren ihmisen syyllistämättä ja tuomitsematta häntä, jolloin hänen muutoshalunsa lisääntyy ja muutoksen todennäköisyys lisääntyy.

Ota yhteyttä

Motivoiva haastattelu Nuottivalmentajille

Nuori saa kokea itsensä arvokkaana ihmisenä ja oppii tunnistamaan vahvuutensa ja taitonsa ja löytää uuden suunnan elämälleen.

Näytä lisää

Koulutuksessa perehdytään motivoivan haastattelun perustaitoihin ja niiden soveltamiseen mm. tilanteissa, joissa nuorta uhkaa syrjäytyminen tai kun tuleva opiskelu- tai työelämä ei oikein ole selvillä tai uhkaavat keskeytyä. Motivoiva haastattelu antaa työntekijälle uusia taitoja kohdata nuori kiinnostuneesti ja empaattisesti. Nuori saa kokea itsensä arvokkaana ihmisenä ja oppii tunnistamaan vahvuutensa ja taitonsa ja löytää uuden suunnan elämälleen.

Ota yhteyttä

Motivoiva haastattelu päihdetyön ammattilaisille

Asiakaskeskeinen vuorovaikutustapa, jonka tavoitteena on voimistaa kohdattavan ihmisen sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ja selvittelemällä ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa.

Näytä lisää

Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen vuorovaikutustapa, jonka tavoitteena on voimistaa kohdattavan ihmisen sisäistä motivaatiota muutokseen tutkimalla ja selvittelemällä ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ambivalenssia eli ristiriitaa. Vuorovaikutusta käytetään muutoksen voimana.

Ihmiset tulevat tapaamiseen usein hyvin erilaisin odotuksin. He saattavat odottaa, että heitä leimataan, syytetään, kritisoidaan, parannetaan, hoivataan, lohdutetaan tai lääkitään, mutta motivoivassa haastattelussa ihminen kohdataan hänen päätäntävaltaansa kunnioittaen, empaattisesti, myötätuntoisesti, syyllistämättä ja tuomitsematta, arvokkaana ihmisenä, jolla lähtökohtaisesti uskotaan olevan omia ideoita ja ratkaisuja ongelmansa ratkaisemiseen.

Työntekijä ymmärtää, että kohdattava ihminen on muutoksen tekijä, ei muutoksen kohde ja auttaa häntä itse ratkaisemaan muutostilanteen aiheuttaman ambivalenssin ja muutossuunnitelman toteuttamisessa.

Ota yhteyttä

Miten kohdata rokotekriittinen ihminen?

Motivoiva haastattelu korostaa oikeataustaisen tiedon jakamisessa luottamuksellisuutta ja myötätuntoisuutta.

Näytä lisää

Koronapandemia on lisännyt selvästi rokotevastaisuutta ihmisten keskuudessaa. Myös synnytysosastoilla kohdataan usein äitejä, jotka epäilevät lapsilleen annettavien rokotteiden välttämättömyyttä ja siedettävyyttä. Motivoiva haastattelu korostaa oikeataustaisen tiedon jakamisessa luottamuksellisuutta ja myötätuntoisuutta. Koulutuksessa opit, miten saavutat kohdattavan ihmisen luottamuksen välttämällä vakuuttelua ja suoraa virheiden korjaamista. Opit myös, miten sinun kannattaa pyytää lupa ohjeiden antamiseen välttää tuomitsemista. Kaikenlainen määrääminen ja käskeminen (”sinun täytyy”, ”sinun pitää”) on myös turhaa, sillä se rajoittaa ihmisen omaa valinnan vapautta. Opit käyttämään hyödyllisiä perustaitoja ja oikeanlaista hyväksyvää, empaattista ja myötätuntoista työtapaa, jolla kohdattava ihminen itse saa päättää itselleen oikeista valinnoista, kun kukaan ei häntä pakota muuttamaan toimintaansa

Ota yhteyttä

Koulutusyhteistyö

Koulutusyhteistyötä Motivoiva haastattelu koulutuspalvelut Oy on tehnyt mm. seuraavien yritysten, sairaanhoitopiirien, hyvinvointialueiden ja kaupunkien kanssa:

AstraZeneca Oy

Auroran sairaala

Avain-säätiö

Buusti ry

Carea, sosiaalitoimi

Coronaria Sähäkkä Oy

Docrates Syöpäsairaala

Eksoten Aikuisten Monialaiset Palvelut

Ensi- ja turvakotienliiton Turvallisille Raiteille -hanke

Espoon kaupunki, terveystoimi

Euran perusturva

HUS

Hämeenlinnan kaupungin sosiaalisen tuen palvelut/työikäisten sosiaalipalvelut

Kainuun keskussairaala, naistentaudit

Karviainen työterveys

Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma

Kemin kaupunki, suun terveydenhuolto

Kuopion kaupunki, kuntoutusyksikön fysioterapeutit

Lyömätön Linja Espoossa ry

Mehiläinen Hoiva Oy

Mielenrauha koulutuspalvelut Oy

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Mobinet Oy

MSD Finland Oy

Nordea työterveys

Novartis Oy

Orion Oy

Oulun kaupunki, fysio-, ravitsemus- ja puheterapeutit

Oys, naistenklinikka

Oys, neurologian klinikka

Paraisten kaupunki, sosiaali- ja perhepalvelut

Pohjanmaan tulevaisuuden Sote-keskushanke

Professio Finland Oy

Raision kaupunki, terveystoimi

Rannikkopajat, Koteko

Rauman kaupunki, fysioterapeutit

Rauman kaupunki, terveystoimi

Satakunnan keskussairaala

Satalipake-hanke, HYTE-hoitajat

SeAMK, BaltcityPrevention-hanke

Seinäjoen keskussairaala, neurologian toimiala

Seinäjoen keskussairaala, operatiivinen toimiala

SOK, työterveys

Tampereen kaupunki, terveystoimi

Tays, operatiivinen toimiala

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Tyks, operatiivinen toimiala

Tyks, medisiininen toimiala

Tyks, naistenklinikka

Uudenkaupungin kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus

Uudenkaupungin kaupunki, suunterveys

Vaasan seudun ja Suupohjan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Valmennustalo Spring House

Verve

Vesivek Oy

Voimatassu Oy

YTHS, Helsinki suun terveydenhuolto

Oli mukavat 2 päivää. Koska vuorovaikutusta ei opeteta sosionomikoulutuksessa ja kaikki osaaminen on ollut työssäoppimisen varassa, tälle koulutukselle oli kovasti tarvetta. Korjausrefleksi, heijastelu, erilaiset asteikot…erittäin hyödyllisiä asioita ottaa tästä eteenpäin tiedostaen mukaan työskentelyyn. Kouluttaja oli mukava, miellyttävä ja huomioi jokaisen osallistujan myös etänä. Palaute harjoituksesta innosti jatkamaan harjoittelua.
Yleisarvosana koulutuksen sisällöstä 9/9 ja kouluttajasta 9/9.

Tanja TanskanenLyömätön Linja Espoossa ry

Kiitos Reima varsin joustavasta reagoinnista koulutustarpeemme suhteen. Tilaisuus oli keskusteleva ja rento, joka sopi hyvin päivän luonteeseen. Yleisarvosana koulutuksen sisällöstä 10/10 ja kouluttajasta 10/10.

Totti-Mikael KarpelaMielenrauha koulutuspalvelut Oy

Reima oli erittäin hyvä kouluttaja, koulutus oli hyvin ymmärrettävä ja selkeä, sekä yleinen ilmapiiri kannusti oppimiseen ja kuuntelemiseen. Voisin suositella lämpimästi koulutusta ainakin ihan kaikille meidän alamme, eli väkivaltatyön ammattilaisille. Arvosana koulutuksesta 10/10.
Avoin palaute koulutuksesta ja kouluttajasta: Erittäin bueno = kokonaisuus 10/10.

Juho VehniäinenLyömätön Linja Espoossa ry