Skip to main content

Mitä on Motivoiva
Haastattelu?

Konkreettisia keinoja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin

Tämän päivän haasteita niin yksilö- kuin yhteisötasolla ovat mm. pitkäaikaistyöttömyys, päihde- ja mielenterveysongelmat, syrjäytyminen, painonhallinta ja vähäinen liikkuminen, diabetes, koulukiusaaminen ja lähisuhdeväkivalta.

Vuorovaikutustaitojen merkitys ihmisten kohtaamisessa

Vuorovaikutustaitojen merkitys ihmisten kohtaamisessa korostuu ihmisten tietotaito- ja vaatimustason lisääntyessä. Vaikuttava tekijä vuorovaikutuksen onnistumisessa on työntekijän työote: asenne ja halu kohdata ihmiset kuunnellen empaattisesti ja myötätuntoisesti, syyllistämättä ja kunnioittaen heidän omaa päätäntävaltaansa ja mielipiteitään.

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu on tutkitusti osoitettu toimivaksi vuorovaikutustavaksi erilaisissa muutostilanteissa ja vähentävän niin työntekijän kuin kohdattavan ihmisen kokemaa stressiä vuorovaikutustilanteissa. Sen avulla työntekijä saa konkreettisia työvälineitä päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Motivoiva haastattelu on viime vuosina otettu mukaan myös useisiin terveydenhuollon Käypä hoito -suosituksiin.

Motivoivalla haastattelulla pyritään herättämään kohdattavan ihmisen oma muutosmotivaatio hänen omista lähtökohdistaan, jolloin hänellä on suurempi mahdollisuus onnistua muutoksessaan. Kun ihminen kohdataan motivoivan haastattelun keinoin, hänestä tulee muutoksen tekijä muutoksen kohteena olemisen sijaan. Häntä tuetaan löytämään itse omat muutostarpeensa ja -halunsa, jolloin hän pystyy muuttamaan elintapojaan / terveyskäyttäytymistään todennäköisemmin ja tehokkaammin kuin perinteisellä neuvonnalla tai tavanomaisella ohjauksella.

Toimivan vuorovaikutuksen perustana ovat ihmiskeskeisyys, halu kuunnella ja auttaa sekä painostamisen tai syyllistämisen välttäminen. Keskeistä menetelmässä on oikeanlainen asenne – kohdattavan ihmisen hyväksyntä ja hänen oman päätäntävaltansa kunnioittaminen, yhteistyö, myötätunto ja empatia sekä hänen omien muutosideoidensa ja ratkaisujensa etsiminen suorien ohjeiden ja neuvojen antamisen sijaan.

Motivoivan haastattelun avulla:

 • saadaan aikaan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia haitallisiin elintapoihin/käyttäytymismallien muutokseen
 • kohdattavan ihmisen oma muutosmotivaatio vahvistuu
 • hoitoon sitoutuminen, hoitoon osallistuminen ja hoitotulokset paranevat
 • kohdattava ihminen alkaa ottaa itse vastuuta omasta muutoksestaan
 • muutostilanteen aiheuttama ahdistus vähenee
Tutustu koulutuksiin tästäOta meihin yhteyttä

Tiesitkö että...

Motivoiva haastattelu syntyi 1980-luvun alussa keskusteluista, joita amerikkalainen psykologi William R. Miller kävi sapattivuotensa aikana Bergenissä, Hjellestad-klinikan nuorten päihdeterapeuttien kanssa. Ensimmäisen artikkelin aiheesta Miller julkaisi 1983 Behavioural Psychotherapy-lehdessä: Motivational Interviewing with Problem Drinkers. 

Käytännön kokemusten lisäksi Motivoiva haastattelu pohjautuu Carl Rogersin (1959) asiakaskeskeiseen ja terapeutin empatiaa, aitoutta ja lämpöä korostavaan työskentelytyyliin, Leon Festingerin dissonanssiteoriaan (1957), Daryl Bemin (1967) itseohavaintoteoriaan sekä Richard M. Ryanin ja Edvard L. Decin itseohjautuvuus­teoriaan (1985).

Videot

Katso esittelyvideo

Katso perinteisen ja Motivoivan haastattelun vertailu

Perinteinen potilashaastattelu (diabetes)

Motivoiva potilashaastattelu (diabetes)

Mielenkiintoista luettavaa

Artikkeleita

Motivoiva haastattelu ja alkoholi tai huumeet:

Motivoiva haastattelu ja ylipaino:

Kirjallisuutta

 • Maria Katariina Rakkolainen: Motivoivan haastattelun toteutuminen päihdehoidon alkutapaamisissa ja yhteys asiakkaan päihdehaittojen vähenemiseen. 2017. Alkuperäisartikkeli löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0504-8
 • Miller, William, R., Rollnick, Stephen: Motivational interviewing: Preparing People For Change. The Guilford Press, 2002
 • Turku, Riikka: Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Edita, 2007
 • Koski-Jännes, A., Riittinen, L. & Saarnio P. (toim.): Kohti Muutosta, motivointimenetelmiä päihde-ja käyttäytymisongelmiin, s. 16-40, 41-6, Tammi, 2008
 • Rollnick, Stephen, Miller, William R. & Butler, Christopher C.: Motivational Interviewing in Health Care – Helping Patients Change Behaviour. The Guilford Press, 2008
 • Arkowitz, Hal, Westra, Henry, A., Miller, William, R. & Rollnick, Stephen: Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems, The Guilford Press, 2008
 • Rosengren David, B.: Building motivational interviewing skills. The Guilford Press, 2009
 • Naar-King, Sylvie, Suarez Mariann: Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults, The Guilford Press, 2011
 • Reinke, Wendy M., Herman, Keith C. & Sprick, Randy: Motivational Interviewing for Effective Classroom Management – The Classroom Check-Up, The Guilford Press, 2011
 • Hohman, Melinda: Motivational Interviewing in Social Work Practice, The Guilford Press, 2012
 • Westra, Henry, A.: Motivational Interviewing in the Treatment of Anxiety, The Guilford Press, 2012
 • Miller, William, R. & Rollnick, Stephen: Motivational Interviewing – Helping People Change. The Guilford Press, 2013
 • Wagner, Christopher, C. & Ingersoll, Karen, S.: Motivational Interviewing in Groups, The Guilford Press, 2013
 • Herman, Reinke, Frey, & Shepard: Motivational Interviewing in Schools:Strategies for Engaging Parents, Teachers, and Students, 2014
 • Matulich, Bill: How to do Motivational Interviewing (2nd ed.),  2014
 • Arkowitz, Westra, Miller & Rollnick (Eds.): Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological Problems (2nd Ed.),  2015
 • Steinberg, Marc P. &  Miller, William R.: Motivational Interviewing in Diabetes Care, The Guilford Press, 2015
 • Zuckoff, Allan & Gorscak, Bonnie: Finding Your Way to Change – How the Power of Motivational Interviewing Can Reveal What You Want and Help You Get There, The Guilford Press, 2015